HIGHLIGHT CONTENT

โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 12

  • 9,711
  • 23 ส.ค. 2013
โบว์ลิ่งการกุศล ช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

 

คุณหญิง เอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ภายใต้ชื่องาน “โบว์ลิ่งการกุศล กับ ซีพีเอฟ ครั้งที่ 12” โดยมี ไบร์ท และ เนสท์ AF 9 ร่วมด้วยน้องๆ เด็กพิเศษมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เอสพลานาด รัชดา เมื่อวันก่อน