HIGHLIGHT CONTENT

บรรยากาศกิจกรรม Movie Preview @CentralFestival Chiangmai ภาพยนตร์เรื่อง Big Hero 6 ในระบบ 4DX

  • 6,236
  • 03 ธ.ค. 2014
ภาพยนตร์รอบพรีวิวเรื่อง Big Hero 6 ในระบบ 4DX สำหรับสื่อมวลชนและแขกรับเชิญชมก่อนใคร
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
พบกับ
โชว์เต้นฮิพฮอพบิ๊กฮีโร่ จาก สถาบัน Dancezone Menuet