HIGHLIGHT CONTENT

สรุปรายชื่อผู้เข้าชิง รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ครั้งที่ 28 ของ “ชมรมวิจารณ์บันเทิง”

  • 3,176
  • 18 ก.พ. 2020

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 ของ “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” มีรายชื่อดังนี้ 

 

#ภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี_2562

- ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค

#รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award)

- น้ำเงิน บุญหนัก

 

#ภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม

• My Echo, My Shadow and Me - วรรณธนภูมิ ลายสุวรรณชัย

• Only You (บ้านของแม่) - วสุนันท์ หุตเวช

• Space of Refuge - นวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา

• ก่อนกาล (The Reminiscence of Forsaken Place) - อภิวันทน์ จรินยากุลวัฒน์

• ไกลบ้าน (Away) - ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์

• หมายเลขคดีแดง - เสฏฐวุฒิ เมืองแก้ว, ณัฐพล ต. รุ่งเรือง, ปรินทร์ จริยาสิริสุข, พีรพัฒน์ รักงาม, วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์

• หมาล่าเนื้อ (The Hunting Dogs) - จิรเมธ โง้วศิริ

 

#ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม_ระดับนักเรียน_นักศึกษา

• Blue Summer Rain - ภัทริน เชาว์พานิช

• I’m Not Your F***ing Stereotype - ฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ

• Late Night, Early Dawn (ดาวทะเล) - นิรันดร์ สำเภาแก้ว

• จาโบ้วเกี้ย (Daughter) - กุลภัทร กล้าธนกาญจน์

• พญาวัน - ศุภามาศ บุญนิล

• เมื่อหนึ่งแล้วจึงสาม (When One and Then Three) - ธัญวรัตม์ สมบัติวัฒนา

• โรงเลียน (Happy Script) - กมลลักษณ์ จิรหิตะภัทร

 

#ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม_ระดับบุคคลทั่วไป

• Hush, Tonight the Dead Are Dreaming Loudly - ก้อง พาหุรักษ์

• Song X - ปฐมพล เทศประทีป

• กำเนิดหอยทากทอง (Birth of Golden Snail) - จุฬญาณนนท์ ศิริผล

• ชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheel) - พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

• เพื่อนเล่น เล่นเพื่อน (Friend with Benefits, without Benefits) - สรยศ ประภาพันธ์

• ระบาดพันธนาการ (Obligation Disorder) - จักรพันธ์ ศรีวิชัย

• ร่างทนทาน (Enduring Body) - อุกฤษณ์ สงวนให้

 

#นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Young Filmmaker Award)

• พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง - Manta Ray กระเบนราหู

• พวงสร้อย อักษรสว่าง - นคร-สวรรค์

• อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ - ปรัมปรากากี

• ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา - โปรเม อัจฉริยะ/ต้?ง/สร้าง

• สิทธิศิริ มงคลศิริ - แสงกระสือ

• ฉันทนา ทิพย์ประชาติ – หน่าฮ่าน

[ :: หมายเหตุ :: สิทธิศิริ มงคลศิริ เคยมีผลงานกำกับภาพยนตร์ “Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย” ซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้น-สามตอน ดังนั้น ผลงานภาพยนตร์ “แสงกระสือ” กรรมการได้พิจารณาเป็นการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรก จึงมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขารางวัลนี้ ]

.

#เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

• “Let U Go” - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ประพันธ์โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มละโยธา)

• “ต่อชีวิตอ้ายแหน่” – หน่าฮ่าน (ประพันธ์โดย แม็คกี้ ฤทธิศร)

• “ทิ้งแต่เก็บ” - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ประพันธ์โดย ธันวา บุญสูงเนิน)

• “รุ้ง” - ดิว ไปด้วยกันนะ (ประพันธ์โดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล)

• “หน่าฮ่าน บ่ย่านอาย” - หน่าฮ่าน (ประพันธ์โดย นริศ อรัญรุตม์, สมพร รัตนไพร)

 

#ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

• Manta Ray กระเบนราหู – คริสตีน ออทท์, มาธิเออ กาบรี้ (Snowdrops)

• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า - ธนชัย อุชชิน

• ดิว ไปด้วยกันนะ - ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล

• แสงกระสือ - ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ - ใจเทพ ร่าเริงใจ

 

#ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

• Manta Ray กระเบนราหู - ออกแบบงานสร้างโดย ศราวุธ แก้วน้ำเย็น; กำกับศิลป์โดย กฤษดา นาเมือง

• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า - ออกแบบงานสร้างโดย ราสิเกติ์ สุขกาล; กำกับศิลป์โดย มานพ แจ้งสว่าง

• ขุนแผน ฟ้าฟื้น - ออกแบบงานสร้างโดย พิษณุ วริรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สาธิต ประดิษฐสาร; กำกับศิลป์โดย ธีระชาติ พงศ์วิไล, สิปปวิชญ์ สกุลนิพัทธ์, เขมกร โสนน้อย

• แสงกระสือ - ออกแบบงานสร้างโดย สุดเขตร ล้วนเจริญ; กำกับศิลป์โดย ศราวุธ แก้วน้ำเย็น

• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ - ออกแบบงานสร้างโดย พัชรนันต์ ตาลานนท์; กำกับศิลป์โดย ชลชาติ สุวรรณพฤกษ์

.

#ลำดับภาพยอดเยี่ยม

• Manta Ray กระเบนราหู - ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย

• Soil without Land ดินไร้แดน - เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล

• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า - ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย

• แสงกระสือ - มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ

• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ - ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

 

#กำกับภาพยอดเยี่ยม

• Manta Ray กระเบนราหู - นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

• Soil without Land ดินไร้แดน - นนทวัฒน์ นำเบญจพล

• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า - ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล

• แสงกระสือ - ภิไธย สมิตสุต

• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ - นิรมล รอสส์

 

#บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า - คงเดช จาตุรันต์รัศมี

• ดิว ไปด้วยกันนะ - ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวิชญ์ เมืองแก้ว

• แสงกระสือ - ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สิทธิศิริ มงคลศิริ

• หน่าฮ่าน - ฉันทนา ทิพย์ประชาติ, นคร โพธิ์ไพโรจน์

• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ - นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

 

#นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

• ดริสา การพจน์ - ดิว ไปด้วยกันนะ

• แพรวา สุธรรมพงษ์ - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า

• ษริกา สารทศิลป์ศุภา - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

• อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร - โปรเม อัจฉริยะ/ต้?ง/สร้าง

• อาภาศิริ จันทรัศมี - ดิว ไปด้วยกันนะ

 

#นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

• ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า

• จิรายุ ตันตระกูล - จอมขมังเวทย์ 2020

• ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

• ภวัต จิตต์สว่างดี - ดิว ไปด้วยกันนะ

• สพล อัศวมั่นคง - แสงกระสือ

 

#นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

• เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า

• ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

• พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ - Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน

• ภัณฑิรา พิพิธยากร - แสงกระสือ

• สุดารัตน์ โพธิ์อำพล - หน่าฮ่าน

 

#นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

• ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ - โปรเม อัจฉริยะ/ต้?ง/สร้าง

• บุญฤทธิ์ เวียงนนท์ - หน่าฮ่าน

• ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ - ดิว ไปด้วยกันนะ

• ศุกลวัฒน์ คณารศ - ดิว ไปด้วยกันนะ

• โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ - แสงกระสือ

 

#ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

• พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง - Manta Ray กระเบนราหู

• นนทวัฒน์ นำเบญจพล - Soil without Land ดินไร้แดน

• คงเดช จาตุรันต์รัศมี - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า

• นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

• ฉันทนา ทิพย์ประชาติ - หน่าฮ่าน

.

#ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

• "Manta Ray กระเบนราหู”

- อำนวยการสร้างโดย วิทวัส เมฆสวรรค์, จักรวาล นิลธำรงค์, ชาติชาย ไชยยนต์, ฟิลลิป อาวริล (ไดเวอร์ชั่น, มิท เอาท์ ซาวด์ ฟิล์ม, เลส์ ฟิล์มส์ เดอ เลทรองเชร์, ยูคู พิคเจอร์ส, ภูรินทร์ พิคเจอร์ส)

• “Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า”

- อำนวยการสร้างโดย โสฬส สุขุม, ชาลิต บุนนาค (บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ฟิล์ม, สไลเดอร์ แคท, ซอง ซาวด์ โปรดักชัน)

• “ดิว ไปด้วยกันนะ”

– อำนวยการสร้างโดย โยนู ชเว (ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์, คำม่วน-แฮปปี ฮับ เอ็นเตอร์เทนเมนท์)

• “หน่าฮ่าน”

- อำนวยการสร้างโดย จินนะ คงมา, พัชร เอี่ยมตระกูล, เอกภพ ไป๋อารีย์, นคร โพธิ์ไพโรจน์, เอกวิชช์ ชัยรัฐบริบูรณ์ (มูฟวี พาร์ทเนอร์, ด๊อนท์ แพนิก บีเคเค, วีเอส เซอร์วิส)

• “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ”

- อำนวยการสร้างโดย นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (จีดีเอช ห้าห้าเก้า, เวรี่ แซด พิคเจอร์ส, แฮปปี้ เอนดิ้ง ฟิล์ม)

 

“ชมรมวิจารณ์บันเทิง” จะจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

แสงกระสือ

  • 18 June 2020
  • Adventure / ชีวิต /
  • 122 นาที
15+

ข่าวที่เกี่ยวข้อง