ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - ดาวน์โหลด App Major Movie Plus ลุ้น Samsung Galaxy S6 edge

ดาวน์โหลดวันนี้ Major Movie Plus
ลุ้นรับ Samsung Galaxy S6 edge

 

 

รายละเอียด

เพียงดาวน์โหลด Application Major Movie Plus ผ่านทาง App Store และ Google Play
แล้วกรอก Email / เบอร์โทรศัพท์ เพื่อลงทะเบียนลุ้นรางวัล

คลิก Download ทีนี่ 
http://mobile.majorcineplex.com/app

 

เงื่อนไข

• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่ดาวน์โหลด Application Major Movie Plus ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.- 31 พ.ค. 2558 เท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล โดยใช้ระบบการสุ่ม (Random) จากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 5 มิ.ย. 2558 ผ่านทางหน้าข่าวกิจกรรม www.majorcineplex.com

• ผู้ โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล  และนำบัตรประชาชน ติดต่อรับของรางวัลที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (ฝ่ายการตลาด)  หากแสดงหลักฐานไม่ครบ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเป็นอย่างอื่นได้
• การ ประกาศผล และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า

 


 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

maxxy.fuji@xxxx.com   0967567XXX

เงื่อนไขการรับรางวัล

กรุณายืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลที่ Email : majorcineplex@windowslive.com
Subject (หัวข้อ) : ยืนยันสิทธิ์รับรางวัล Samsung Galaxy S6 จาก Major Movie Plus
รายละเอียด
● ชื่อนามสกุล..............
● Email.....................
● เบอร์โทร.................

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram