ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “ขอบคุณที่ฮักกั๋น14 ปี ฉลองเมืองหนังเมเจอร์ เชียงใหม่"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองสุดยอดเมืองหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่
โปรโมชั่น “ขอบคุณที่ฮักกั๋น 14 ปี แจกมือถือ 14 เครื่อง”

 

 

 ผู้โชคดีจากสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต         ผู้โชคดีจากสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล

1. คุณกมลชนก อินสันทราย                   1. คุณดาริน  เกตุวิลัย    
2. คุณยลภา เพียรพนัสสัก                      2. คุณทศพร  กสิกรรม
3. คุณศศิวิมล สิงห์คำ                            3. คุณวราภรณ์  โอ้วเจริญ
4. คุณพิมพร กลสิรวิชย์                          4. คุณปิยะพร  เลิศสิรินันท์
5. คุณวัจจศีล บัวเรือง                            5. คุณธัญญา  คำเหล็ก
6. คุณศิริรัตน์ ปันนาง                             6. คุณธีรุตน์  ธัญญานิธิวัฒน์
7. คุณยุพารัตน์ ปัญโญใหญ่                    7. คุณบัญชา  เอื้ออรรถการ

 

 

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram