HIGHLIGHT CONTENT

เปิดข้อมูลหนังแบบไหนที่เข้าข่าย เรท ฉ.20 เหตุใดต้องตรวจบัตรปชช.ก่อนเข้าโรง

  • 90,862
  • 18 ม.ค. 2018

 

 

ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ 2552 ได้บัญญัติข้อกำหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อ 6 ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีดู มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- เนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศหรือการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือผู้อื่น
- เนื้อหาที่แสดงวิธีการก่ออาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรง และอาจชักจูง
หรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
- เนื้อหาที่แสดงวิธีการใช้สารเสพติด
- เนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิหรือคําสั่งสอนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี
หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งอาจชักจูงให้ผู้ชมหลงเชื่อ

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่า ทำไมหนังบางเรื่องดูรุนแรง แต่กลับได้รับเรทฉาย 18+ เท่านั้น ซึ่งในเรทหนังนี้เป็นเพียงการแนะนำและไม่ได้มีข้อห้ามจำกัด หรือตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าโรงหนังแต่อย่างใด เราลองมาดูหลักเกณฑ์การพิจารณาจากกฎกระทรวงข้อเดียวกันว่า หนังที่แนะนำว่าผู้ชมอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรรับชมมีเนื้อหาอะไรบ้าง? 

- เนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ
- เนื้อหาที่แสดงวิธีการก่ออาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรง และอาจชักจูง หรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
- เนื้อหาที่แสดงวิธีการใช้สารเสพติด

ซึ่งทั้งสามข้อนี้ก็มีลักษณะที่คล้ายกับเกณฑ์พิจารณาในเรท ฉ.20- เช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้เจ้าของค่ายหนัง ผู้สร้าง หรือ ผู้กำกับที่ประสงค์จะเอาหนังออกฉายจะต้องผ่าน  หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และสื่อโฆษณา ของ  คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จะต้องมีการยื่นหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ มีการตรวจสอบภาพยนตร์ พร้อมบทบรรยาย รวมถึงเมื่อมีการจัดเรท เมื่อเห็นว่ามีฉากหนึ่งฉากใดไม่เหมาะสม ก็จะมีการแจ้งให้ ให้แก้ไข หรือตัดทอนเนื้อหาบางส่วนออกด้วย  เพื่อให้สามารถจัดอยู่ในประเภทที่ผู้ถือสิทธิ์ประสงค์จะขออนุญาต 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง