HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ผ้าห่มสุดพรีเมียม 5 รางวัล ผ่านกิจกรรมซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง A Quiet Place

  • 1,375
  • 18 เม.ย. 2018
 
รายชื่อมีดังนี้

1. zeal_zenith_smooth@hotmail.com 0928014XXX
2. taveeucub@gmail.com 0910186XXX
3. devil.bored@gmail.com 0816664XXX
4. Pumah_tip@hotmail.com 0897991XXX
5. hibari_ngb.dig@hotmail.com 0883214XXX
ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่าน E-mail : online@majorcineplex.com  ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
1.ลูกค้าทำการส่งเอกสารผ่านทาง Email ดังนี้
           - สำเนาบัตรประชาชน
           - หลักฐานการสั่งซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทาง Facebook
           - ลูกค้าต้องใช้ Email เดียวกับที่ทำรายการสั่งซื้อแจ้งเรื่อง         
- กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และ สาขาที่ต้องการรับของรางวัล
2.เมื่อได้รับหลักฐานและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ทางสาขาภายใน 14 วันทำการ