HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - เป๊ปซี่ และ เมเจอร์ฯ ชวนคุณลุ้นไปชมนัดชิง ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 2016

  • 11,227
  • 06 พฤษภาคม 2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

1.พรพรรณ กิจไกรมงคล     081-893-32XX
2.สุพิชช์ อังศวานนท์    081-837-75XX
3.กาณติมา พงษ์นัยรัตน์   087-141-01XX
4.ปณิธิ สายจำปา   092-682-26XX


เป๊ปซี่ และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมเชียร์ ชมนัดชิง ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 2016 ที่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
ซื้อเป๊ปซี่ขนาดใดก็ได้ 2 แก้ว, ชุดบักเก็ต เซ็ต หรือชุดคอมโบ้ ชุดใดก็ได้ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น รับคูปอง 1 ใบ ได้รับโชค 2 ต่อ ดังนี้
ต่อที่ 1 เปิดคูปองรับทันทีส่วนลดเครื่องดื่มเป๊ปซี่หรือป๊อปคอร์น
ต่อที่ 2 ชิงโชคบินตรงสู่มิลาน ไปชมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 1 ท่าน (300,000 บาทต่อท่าน)

รายละเอียดของรางวัลมีดังนี้
1.  แพ็คเกจทัวร์เข้าชมนัดชิง ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่มิลาน อิตาลี มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่าเป็น 1,200,000 บาท
2.  ฟรีน้ำเป๊ปซี่ ขนาด 22 ออนซ์ มูลค่า 60 บาท จำนวน 50,000 รางวัล รวมมูลค่า 3,000,000 บาท
3.  ฟรีน้ำเป๊ปซี่ ขนาด 44 ออนซ์ มูลค่า 85 บาท จำนวน 200,000 รางวัล รวมมูลค่า 17,000,000 บาท เมื่อลูกค้าซื้อเครื่องดื่มเป๊ปซี่จำนวน 1 แก้ว ขนาด 44 ออนซ์
4.  ฟรีป๊อปคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ มูลค่า 70 บาท จำนวน 50,000 รางวัล รวมมูลค่า 3,500,000 บาท
5.  ฟรีป๊อปคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ มูลค่า 70 บาท จำนวน 150,000 รางวัล รวมมูลค่า 10,500,000 บาท เมื่อลูกค้าซื้อป๊อปคอร์นจำนวน 1 กล่อง ขนาด 85 ออนซ์

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,200,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดี  1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัล เพียง  1 รางวัลๆละ 1 ท่าน
2. ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล/ ภาษีสนามบินตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
3. ผู้โชคดีต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ กำหนด พร้อมกันเป็นหมู่คณะ มิสามารถแยกเดินทาง /เปลี่ยนชื่อ หรือแลก เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการเรียกร้องเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นทดแทนได้
4. พาสปอร์ต (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่บริษัทฯ นัดให้มาทำวีซ่า (VISA) และหน้า Passport ต้องมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกวีซ่าเพื่อเข้าประเทศอิตาลี และสำเนาพาสปอร์ตมาแสดงเพื่อประกอบการขอวีซ่า (VISA) ด้วย
5. เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่วีซ่าของผู้โชคดีไม่ผ่าน และ/หรือ ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศอิตาลี
7. ผู้โชคดีต้องชำระค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการแพคเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตัวเองตลอดระยะเวลาการเดินทาง
8. ผู้โชคดีต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ในวันที่ประกาศรางวัล) หากผู้โชคดีมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ถือว่าผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์รับรางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตนเองตามสถานที่ วันและเวลาที่กำหนด หากผู้โชคดีไม่มารับรางวัลในวันที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานให้สมบูรณ์ และครบถ้วนก่อนการจ่ายรางวัลทุกครั้ง หากหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ ถือว่าผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์รับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ชมฟุตบอล แต่ผู้โชคดีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศอิตาลี เช่น ไม่ผ่านวีซ่า หรือ ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบิน หรือเหตุอื่นๆ ผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว และผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ
9. แพคเกจรางวัลทัวร์ ประกอบด้วย บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –มิลาน (ชั้นประหยัด) จำนวน 1 ที่นั่ง/ ตั๋วเข้าชมฟุตบอล UEFA CHAMPIONS LEAGUE จำนวน 1 ใบ / ที่พักพร้อมอาหารและรถบัสตลอดการเดินทาง
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.พนักงานบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

ระยะเวลา 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2559 ประกาศผลรางวัล 6 พฤษภาคม 2559

สาขาที่ร่วมรายการ :  ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)

*หมายเหตุ : โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์,  เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น