HIGHLIGHT CONTENT

กำหนดการ การแต่งกายและหลักปฏิบัติ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั่วประเทศ

 • 38,408
 • 25 ต.ค. 2017

 

กำหนดการ การแต่งกาย และหลักปฏิบัติ สำหรับการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การแต่งกายสำหรับประชาชนทั่วไป

1.สุภาพบุรษ

 • เสื้อดำ เชิ้ตดำ
 • กางเกงดำขาวยาว (งดยีนส์)
 • รองเท้าสุภาพ หุ้มส้นสีดำ (สีดำเป็นหลัก)  

2. สุภาพสตรี

 • เสื้อดำ ไม่รัดรูป
 • งดเสื้อแขนกุด หรือสายเดี่ยว
 • กระโปรงยาว สีดำ คลุมเข่า
 • รองเท้าสุภาพ หุ้มส้นสีดำ (สีดำเป็นหลัก)  

 ** สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

 • เตรียมยาประจำตัวให้พร้อม
 • บัตรประชาชนติดตัวเสมอ
 • ร่ม หรือพัด
 • รับประทานอาหารมาก่อน หรือนำอาหาร และน้ำดื่มติดตัวมาด้วย

 *** ขอความร่วมมือ

 • การทิ้งขยะให้ถูกที่ หรือ นำไปทิ้งที่บ้าน 
 • ไม่พกของมีคม เช่น กรรไกร คัดเตอร์ 
 • หลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัว
 • เด็ก และผู้ชรา ควรเขียน ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ พกติดตั้งไว้

 การแต่งกายสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ และจิตอาสา
 

 • นักเรียน : ใส่ชุดนักเรียน หรือชุดนักเรียนนานาชาติ ประดับโชว์ดำที่แขนซ้าย
 • นักศึกษา : ใส่ชุดนักศึกษาตามปกติได้ *แต่ต้องมีโบว์สีดำประดับไว้ที่แขนซ้าย
 • ผู้สูงอายุ : ใส่ชุดสีดำ หรือชุดสีสุภาพตามที่สะดวก โดยจะต้องติดโบว์ดำไว้ที่แขนซ้าย ส่วนรองเท้าหากสะดวกกรุณาใส่รองเท้าหุ้มส้น
 • จิตอาสาเฉพาะกิจ : สวมชุดพระราชทาน หมวก ผ้าพันคน เสื้อดำ กางเกงสีดำ ปลอกแขน และบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจ
   

   กำหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ทั่วประเทศ

  1) 09:00 - 16:30 น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงแรก *ยกเว้นที่สวนนาคราภิรมย์ เริ่ม 13:00 น.

  2) 16:30 - 18:30 น. 
ประชาชนหยุดถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  3) 18:30 - 22:00 น. เริ่มให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สอง

  ขั้นตอน และวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (สำหรับประชาชน)

 
1. เจ้าหน้าที่แบ่งประชาชนเป็น 9 แถว
 2. เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถว ทั้ง 9 แถว แถวละ 9 คน
 3. เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ คอยส่งดอกไม้จันทน์ให้ประชาชน
 4. ประชาชนเข้าประจำจุดถวายดอกไม้จันทน์ ถวายคำนับหนึ่งครั้ง แล้ววางดอกไม้
จันทน์ที่พาน จากนั้นถวายคำนับอีกครั้งก่อนเดินแยกออก ซ้าย-ขวา 
 5. รับแผ่นพับพระราชประวัติ และหนังสือที่ระลึก

 ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ควรจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้พิธีการดำเนินไปอย่างราบรื่น และสวยงาม ร่วมน้อมรำลึกแก่พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทุกคน  สอบถามเพิ่มเติมโทร 1441 กอร.พระราชพิธีฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.kingrama9.th