HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่น Korea in Love

  • 8,258
  • 21 มี.ค. 2013

รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่น Korea in Love  ได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศเกาหลี 5 วัน 3 คืน จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง    

รายละเอียดการติดต่อรับรางวัล  
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ สาขาที่ชมภาพยนตร์
1 คุณอภิพล เพชรอภิญญา 083-880-4xxx บิ๊กซี ธัญบุรี
2 คุณสันติพงษ์ นาจรัส (สละสิทธิ์) 081-884-4xxx เชียงใหม่
3 คุณพิรณี แก้วบุตร 085-041-2xxx พิษณุโลก
4 คุณสุรเชษฐ พุ่มสุวรรณ 089-836-5xxx บ้านโป่ง
5 คุณชัยชนะ เทศทองดี (สละสิทธิ์) 080-304-0xxx มหาชัย
สำรอง ลำดับที่ 1 คุณณัชชา สายตรง 083-475-6xxx เชียงราย
สำรอง ลำดับที่ 2 คุณกิติมา สุขประเสริฐ 081-107-7xxx แฟชั่น ไอส์แลนด์
 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น                  
  • โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)                           
  • ของรางวัลไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้                         
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี 916 บาท และภาษีน้ำมันและสนามบิน 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,416 บาทต่อ 1 ที่นั่ง                      
  • ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่เบอร์ 02-511-5427-36 ต่อ 519 ตั้งแต่วันนี้ - 4 เมษายน 2556 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 - 18.00 น.)