ประกาศรางวัล - ESPLANADE CINEPLEX : MOVIE TIME

ประกาศรางวัล ESPLANADE CINEPLEX : MOVIE TIME

ผู้โชคดีได้รับนาฬิกา TIMEX EXPEDITION มูลค่ารางวัลละ 3,500 บาท สัปดาห์ที่ 1 จำนวน 2 เรือน

1) คุณอภิวันทน์  พัฒนเผ่าพันธ์ 090-983-5XXX

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย

2) คุณกฤชนนท์ แสวงผล 087-709-4XXX

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา

ประกาศรางวัลสัปดาห์ที่ 2 ESPLANADE CINEPLEX : MOVIE TIME ที่เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย และรัชดา

1) คุณวุฒิชัย จันทร์อ้วน 082-745-5XXX เอสพลานาด แคราย 2) คุณสมชัย เตชะศรินทร์ 089-111-4XXX เอสพลานาด รัชดา

ประกาศรางวัลสัปดาห์ที่ 3 ESPLANADE CINEPLEX : MOVIE TIME ที่เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย และรัชดา

1) คุณพิมพ์ดาว จันทรขันต์ 083-160-5XXX เอสพลานาด แคราย 2) คุณสุวงศ์ ปุกหุต 086-357-7XXX  เอสพลานาด รัชดา

ประกาศรางวัลสัปดาห์ที่ 4 ESPLANADE CINEPLEX : MOVIE TIME ที่เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย และรัชดา

1) คุณรัตนาภรณ์ รัตน์เสน 080-299-3XXX เอสพลานาด แคราย 2) คุณทวินันท์ ชุ่มจิตร 084-895-8XXX เอสพลานาด รัชดา

รับรางวัลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00-17.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการรับรางวัลที่ฝ่ายการตลาด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โทร.02-511-5427-36 ต่อ 535 (วันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 – 17.00 น. เท่านั้น)

ประกาศรางวัลผู้โชคดีได้รับนาฬิกา TIMEX EXPEDITION มูลค่ารางวัลละ 3,500 บาท สัปดาห์สุดท้าย (1 ก.ค 56)

1 คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง 089-029-4XXX เอสพลานาด รัชดา 2 คุณธิษณ์นันท์ แจ๊ดเงี่ยม 084-709-3XXX เอสพลานาด แคราย

และรางวัล TIMEX มูลค่า 12,500 บาท 1 รางวัล

1 คุณจิตข์โศภิษฐ์ ซื่อมี 088-179-5XXX

เงื่อนไขการรับรางวัล •    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้) •    ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้    

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram