HIGHLIGHT CONTENT

ฉลองเปิดสาขาใหม่ อีจีวี บิ๊กซี หนองบัว (นครสวรรค์) ลุ้น โชคใหญ่ รถจักรยานยนต์ HONDA Wave110i

  • 6,773
  • 13 ก.ค. 2018

ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง หรือ ซื้อชุดป๊อปคอร์น ครบ 200 บาท 
ลุ้นโชคใหญ่รถจักรยานยนต์ HONDA Wave 110i จำนวน 1 รางวัล

สนับสนุนโดย บริษัท สารคุณ จำกัด
และกระเป๋าเดินทางจาก T-Partner  จำนวน 1 รางวัล 


ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2561
จับรางวัล : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่อีจีวี บิ๊กซี หนองบัว นครสวรรค์
ประกาศรายชื่อ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ทาง www.majorcineplex.com
 
เงื่อนไข

• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
• พนักงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาขนตรงกับที่ระบุคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็กให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า