HIGHLIGHT CONTENT

Infographics: “ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เที่ยวบิน 7500”

  • 6,001
  • 23 พฤษภาคม 2014

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของสายการบิน VISTA PACIFIC เที่ยวบิน “7500”

  1. ห้ามพกพาอุปกรณ์ที่เป็นสื่อให้กับภูติผีวิญญาณขึ้นบนเครื่อง เช่น เทียน, ป้ายหลุมศพ หรือ ขี้เถ้า
  2. ห้ามผู้โดยสารที่เคยมีคดีฆ่าคนตาย, เคยทำแท้งบุตร หรือเคยถูกผีเข้าสิง ขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด
  3. ผู้โดยสารที่เดินทางมากับ “ศพ” หรือ “ชิ้นส่วนมนุษย์” จะต้องนำไป loading ก่อนขึ้นเครื่องเท่านั้น ห้ามนำติดตัวเข้าไปในบริเวณห้องโดยสารอย่างเด็ดขาด
  4. ผู้โดยสารจะต้องวางสัมภาระไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะให้เต็ม อย่าเหลือที่ว่างให้มีสิ่งแปลกปลอมใดๆ โผล่ออกมาได้
  5. ในกรณีฉุกเฉิน ทางสายการบินจะไม่มีเสื้อชูชีพหรือหน้ากากออกซิเจนไว้บริการ แต่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชุดพิเศษไว้ใต้ที่นั่งของท่าน ได้แก่ ไม้กางเขน, คัมภีร์ และชุดตรวจจับคลื่นความร้อน