HIGHLIGHT CONTENT

Moviecation3 ตั๋วหนังมีค่าอย่าทิ้ง มีสิทธิ์ลุ้นเที่ยวไทย

  • 5,641
  • 11 เม.ย. 2018

         เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง กรอกรหัสบัตรชมภาพยนตร์ในแอพลิเคชั่นของแคมเปญนี้ www.moviecation3.com ก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่พักพร้อมแพ็กเกจเดินทาง มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

กิจกรรมเริ่ม : ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 
จับ Lucky Draw : 20 กรกฎาคม 2561
ประกาศผล :  6 สิงหาคม 2561 ที่ www.majorcineplex.com

          

ผู้โชคดีรางวัลที่ 2 จำนวน 50 รางวัล (รางวัลละ 2 คน)
จะได้รับบัตรกำนัลที่พักในอุทยานแห่งชาติ, บัตรเติมน้ำมันจาก ปตท., ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากสายการบินภายในประเทศ และ บัตรกำนัลของแมคโดนัล 

รายชื่ออุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 154 แห่ง
(คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชื่ออุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง)

จังหวัดกำแพงเพชร
1. อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
2. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
3. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดเชียงราย
4. อุทยานแห่งชาติขุนแจ 
5. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
6. อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก 
7. อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า 
จังหวัดเชียงใหม่
8. อุทยานแห่งชาติขุนขาน 
9. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 
10. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
11. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย 
12. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
13. อุทยานแห่งชาติผาแดง 
14. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 
15. อุทยานแห่งชาติแม่โถ 
16. อุทยานแห่งชาติแม่วาง 
17. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
18. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 
19. อุทยานแห่งชาติออบขาน 
20. อุทยานแห่งชาติออบหลวง 
21. อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ) ​
จังหวัดตาก
22. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ 
23. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 
24. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ 
25. อุทยานแห่งชาติแม่เมย 
26. อุทยานแห่งชาติลานสาง 
27. อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน 
จังหวัดน่าน
28. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 
29. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 
30. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
31. อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 
32. อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 
33. อุทยานแห่งชาติแม่จริม 
34. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 
จังหวัดพะเยา
35. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
36. อุทยานแห่งชาติภูซาง 
37. อุทยานแห่งชาติแม่ปืม 
จังหวัดพิษณุโลก
38. อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 
39. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
40. อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ 
41. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
จังหวัดเพชรบูรณ์
42. อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 
43. อุทยานแห่งชาติตาดหมอก 
44. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 
จังหวัดแพร่
45. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 
46. อุทยานแห่งชาติแม่ยม 
47. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
48. อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ 
49. อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ 
50. อุทยานแห่งชาติแม่เงา 
51. อุทยานแห่งชาติสาละวิน 
52. อุทยานแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย (เตรียมการฯ) ​​
จังหวัดลำปาง
53. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
54. อุทยานแห่งชาติดอยจง 
55. อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท 
56. อุทยานแห่งชาติแม่วะ 
57. อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ) ​​
จังหวัดลำพูน
58. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
59. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
จังหวัดสุโขทัย
60. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 
61. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์
62. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ 
63. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
64. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน 

จังหวัดขอนแก่น
65. อุทยานแห่งชาติน้ำพอง 
66. อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ 
67. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
68. อุทยานแห่งชาติภูเวียง 
จังหวัดชัยภูมิ
69. อุทยานแห่งชาติตาดโตน 
70. อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
71. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
72. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
จังหวัดนครพนม
73. อุทยานแห่งชาติภูลังกา 
จังหวัดนครราชสีมา
74. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร
75. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 
76. อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 
จังหวัดเลย
77. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
78. อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
79. อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 
จังหวัดศรีสะเกษ
80. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
จังหวัดสกลนคร
81. อุทยานแห่งชาติภูผายล 
82. อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 
83. อุทยานแห่งชาติภูพาน 
จังหวัดอุดรธานี
84. อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม 
85. อุทยานแห่งชาติภูผายา 
จังหวัดอุบลราชธานี
86. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 
87. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
88. อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย 

จังหวัดสระบุรี
89. อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย 
90. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี
91. อุทยานแห่งชาติพุเตย 

จังหวัดจันทบุรี
92. อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
93. อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 
94. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 
จังหวัดตราด
95. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว 
96. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
จังหวัดปราจีนบุรี
97. อุทยานแห่งชาติทับลาน 
จังหวัดระยอง
98. อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 
99. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด 
จังหวัดสระแก้ว
100. อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
101. อุทยานแห่งชาติตาพระยา 

จังหวัดกาญจนบุรี
102. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
103. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 
104. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 
105. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
106. อุทยานแห่งชาติไทรโยค 
107. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู 
108. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
109. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
110. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
111. อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง 
112. อุทยานแห่งชาติหาดวนกร 
113. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม 
จังหวัดเพชรบุรี
114. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดราชบุรี
115. อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

จังหวัดกระบี่
116. อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 
117. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
118. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
119. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี 
จังหวัดชุมพร
120. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
จังหวัดตรัง
121. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
122. อุทยานแห่งชาติเขานัน 
123. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
124. อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง 
125. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด 
126. อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ 
จังหวัดนราธิวาส
127. อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป 
128. อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี 
129. อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง 
จังหวัดปัตตานี
130. อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว 
จังหวัดพังงา
131. อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง 
132. อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ 
133. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา 
134. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
135. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
136. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
จังหวัดพัทลุง
137. อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า 
จังหวัดภูเก็ต
138. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
จังหวัดยะลา
139. อุทยานแห่งชาติบางลาง 
จังหวัดระนอง
140. อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว 
141. อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี 
142. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง 
143. อุทยานแห่งชาติแหลมสน 
จังหวัดสงขลา
144. อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง 
145. อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 
จังหวัดสตูล
146. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
147. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
148. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
149. อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
150. อุทยานแห่งชาติคลองพนม 
151. อุทยานแห่งชาติเขาสก 
152. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 
153. อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - หมู่เกาะพงัน 
154. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

        ผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน (50 รางวัล รางวัลละ 2 คน) สามารถตรวจสอบและจองที่พักของอุทยานได้ที่ลิงค์นี้ http://nps.dnp.go.th//reservation.php?option=home โดย Voucher ที่พักของกรมอุทยานแห่งชาติจะมีอายุการใช้งานได้ 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)

ร่วมกิจกรรมลุ้นที่พัก พร้อมแพ็กเกจการเดินทางฟรี ได้แล้ววันนี้!!!

            เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง กรอกรหัสบัตรชมภาพยนตร์ในแอพลิเคชั่นของแคมเปญนี้ www.moviecation3.com ก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่พักพร้อมแพ็กเกจเดินทาง มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000,000บาท