• 0 นาที
  • ตลก / โรแมนติก
  • 30 August 2012
  • นักแสดง: นิโคล เทริโอ ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร พรวรา สิทธิประศาสน์ ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ คณิน สแตนลีย์ พริมพิศา วัชรคีรินทร์ รัดเกล้า แจ่มอุลิตรัตน์ ทองเอก ปิยะวาท สุทิวัส วงษ์สำราญ ปภังกร อิงคนนท์ ณัชภัสร์ พิพัฒน์ไชยศิริ ไอรินลดา โรจศรีสุวรรณ เสฏฐวุฒิ อนุสิทธิ์ วัจน์กร ชัชวาลทิพากร และ น้าค่อม ชวนชื่น

รักแรกกระแทกจิ้น

** กรุณาเลือกโรงภาพยนตร์

“เฮ้ย ใจใจเลยนะเว้ย ของกูครั้งแรก ตอน ม.2 เยี่ยวนี้เหนียวเลย” “ของกูตอน ป6.ในห้องน้ำโรงเรียน ได้อารมณ์ สาดดด” แล้วคุณละ ยังจำตอนที่คุณ…. อ้าส์สสสสส…..ครั้งแรกได้หรือเปล่า! พบกับเรื่องราวของ ครั้งแรก ที่จะมาสร้างความวุ่นวายชวนหัว ชวนเสียว กริปกริ้ว จนใจเต้นหวิว ไม่เป็นจังหวะ !! ความยาว: 118 นาที

อนุชิต มวลพรม
นิโคล เทริโอ
ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร
พรวรา สิทธิประศาสน์
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์
เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์
คณิน สแตนลีย์
พริมพิศา วัชรคีรินทร์
รัดเกล้า แจ่มอุลิตรัตน์
ทองเอก ปิยะวาท
สุทิวัส วงษ์สำราญ
ปภังกร อิงคนนท์
ณัชภัสร์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ไอรินลดา โรจศรีสุวรรณ
เสฏฐวุฒิ อนุสิทธิ์
วัจน์กร ชัชวาลทิพากร และ น้าค่อม ชวนชื่น

VIDEO