18 July 2024

Transformers: A New Generation

แอ็คชัน , ผจญภัย , แอนิเมชัน
  • 0 นาที
ดูรอบฉายทั้งหมด

ผู้กำกับ

เรื่องย่อ

เรื่องราวออริจินัลที่มีฉากหลังอยู่บนดาวไซเบอร์ตรอน บ้านของเหล่าออโต้บอทส์และดิเซฟติคอนส์ โดยภาพยนตร์จะให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างออพติมัส ไพรม์ และ เมกาทรอน

** กรุณาเลือกโรงภาพยนตร์

  สาขาที่เลือก

  สาขาที่อยู่ใกล้เคียง

  Favourite

VIDEO