• 90 นาที
  • สารคดี
  • 15 October 2015
  • นักแสดง: แพน กมลพร วชิรมน,แบงค์สุทธิพศ กนกนาค,เบียร์ศิรินลักษณ์ฉลาด,ออม - อัน อรนิภา และ อติญา กาญจนศิริ

เดอะ ดาวน์

** กรุณาเลือกโรงภาพยนตร์

ภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรกของ a day ที่ว่าด้วยเรื่องของการ “เป็นคนธรรมดามันง่ายไป” จากการที่วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ได้ค้นพบบางแง่มุมที่น่าสนใจของคนที่เป็นดาวน์ซินโดรมในการ เดินทางไปอิตาลีและกลับมาพร้อมความมุ่งมั่นที่อยากจะความรู้จักกับคนพิเศษกลุ่มนี้ในประเทศไทยให้มากขึ้นและถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขาให้คนทั่วไปได้รับรู้ 

พิสุทธิ์ มหพันธ์
แพน กมลพร วชิรมน,แบงค์สุทธิพศ กนกนาค,เบียร์ศิรินลักษณ์ฉลาด,ออม - อัน อรนิภา และ อติญา กาญจนศิริ

VIDEO