อีจีวี ลาดพร้าว

0-2538-3149

ที่อยู่

2539 ชั้น 6 อาคารศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ถ. ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

เวลาทำการ

10.30 A.M. - 10.30 P.M.

การเดินทาง

Map