เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาดสวนแก้ว

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) สาขากาดสวนแก้ว อาคารศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เลขที่21 ถ.ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map