HIGHLIGHT CONTENT

Top Gun Movie Bucket Set

  • 7,282
  • 26 เม.ย. 2022

Top Gun Movie Bucket Set 
1.Top Gun Tin Tub Movie Set
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ท็อปกัน มาเวอริค ทินทับ พร้อมป๊อปคอร์นขนาด 130 ออนซ์ 1 ถัง
+น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับการจำหน่ายในช่องทาง Delivery)
+ท็อปกัน มาเวอริค ทินทับ พร้อมป๊อปคอร์ ซิปล็อค นขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
+น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว  
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+ท็อปกัน มาเวอริค ทินทับ พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml.  1 กระป๋อง
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee)
+ท็อปกัน มาเวอริค ทินทับ (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม) 1 ชิ้น


2.Top Gun Bucket Set 
เริ่มจำหน่ายวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ท็อปกัน มาเวอริค บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์นขนาด 100 ออนซ์ 1 อัน
+น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับการจำหน่ายในช่องทาง Delivery)
+ท็อปกัน มาเวอริค บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์ ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
+น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว  
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+ท็อปกัน มาเวอริค บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml.  1 กระป๋อง
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee)
+ท็อปกัน มาเวอริค บัคเก็ต (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม) 1 ชิ้น

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นรับฟรี…น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
1.ร่วมโปรโมชั่นกับทุกชุด Movie Bucket Set ไม่ว่าจะลายเก่า หรือลายใหม่ 
2.ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 
เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม 
1. รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์ (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
2. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น หรือการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ระยะเวลาจัดรายการ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565