HIGHLIGHT CONTENT

The Garfield Movie Set

  • 2,224
  • 21 พฤษภาคม 2024


The Garfield Movie Set


1.The Garfield Bucket Set
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+การ์ฟิลด์ บัตเก็ต ขนาด 64 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมป๊อปคอร์น)
+ป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery / Delivery KIOSK Mini Shop )
+การ์ฟิลด์ บัตเก็ต ขนาด 64 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมป๊อปคอร์น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจุด KIOSK สาขา รัชโยธิน กับ เมกา)
+การ์ฟิลด์ บัตเก็ต ขนาด 64 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมป๊อปคอร์น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+การ์ฟิลด์ บัตเก็ต ขนาด 64 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมป๊อปคอร์น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada)
+การ์ฟิลด์ บัตเก็ต ขนาด 64 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม) 

 

2.The Garfield Topper Cup Set
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+แก้วน้ำการ์ฟิลด์ ท็อปเปอร์ พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว 
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
+ป๊อปคอร์น  ขนาด 85 ออนซ์ 2 กล่อง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery / Delivery KIOSK Mini Shop )
+แก้วน้ำการ์ฟิลด์ ท็อปเปอร์ พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery KIOSK Mini Shop )
+แก้วน้ำการ์ฟิลด์ ท็อปเปอร์ ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม)
+น้ำอัดลมกระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจุด KIOSK สาขา รัชโยธิน กับ เมกา)
+แก้วน้ำการ์ฟิลด์ ท็อปเปอร์ พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว 
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 2 ถุง

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+แก้วน้ำการ์ฟิลด์ ท็อปเปอร์  ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 2 ถุง
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 2 กระป๋อง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada)
+แก้วน้ำการ์ฟิลด์ ท็อปเปอร์  ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม)


เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม 
1. รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์ (การซื้อผ่าน Delivery และ ซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada ไม่ร่วมรายการ)
2. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น หรือการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (การซื้อผ่าน Delivery และ ซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada ไม่ร่วมรายการ)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ระยะเวลาจัดรายการ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567