HIGHLIGHT CONTENT

สมัครบัตร  M Pass Student ฟรี  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  • 9,762
  • 11 ส.ค. 2022

สมัครบัตร  M Pass Student ฟรี  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ตั้งแต่ 11 – 31 สิงหาคม 65

•ลูกค้าใหม่ สมัคร M Pass Student ค่าธรรมเนียม ฟรี  (จากปกติ 50 บาท)
•ลูกค้าเก่า สมัคร M Pass Student  ค่าธรรมเนียม 50 บาท (จากปกติ 100 บาท)

เงื่อนไขการสมัคร
- สำหรับการสมัครบัตร M Pass Student ทั้งแพคเกจ 200 / 300 บ. 
- เงื่อนไขการสมัคร ,การใช้งานบัตร M Pass เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
- โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า