HIGHLIGHT CONTENT

Nos Special Cup Set & Turbo Bucket Set

  • 4,559
  • 10 พฤษภาคม 2023

Nos Special Cup Set & Turbo Bucket Set

Nos Special Cup Set 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ กระบอกน้ำ Nos พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 ชิ้น (มี 2 สีให้เลือกสะสม)
+ ป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง 


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Kiosk รัชโยธิน กับ เมกา)
+ กระบอกน้ำ Nos พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 ชิ้น (มี 2 สีให้เลือกสะสม)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery)
+ กระบอกน้ำ Nos ขนาด 44 ออนซ์ (เฉพาะ Packaging ไม่รวมน้ำอัดลม) 
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย Event&Kiosk)
+ กระบอกน้ำ Nos ขนาด 44 ออนซ์ (เฉพาะ Packaging ไม่รวมน้ำอัดลม) 
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada)
+ กระบอกน้ำ Nos มี 2 สีให้เลือกสะสม (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม)

 

Turbo Bucket Set
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ เทอร์โบ บัคเก็ต 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์น) 
+กล่องป๊อปคอร์น ลายหนังภาพยนตร์เรื่อง Fast & Furious 10 พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง 
+แก้วน้ำ ลายหนังภาพยนตร์เรื่อง Fast & Furious 10 พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Kiosk รัชโยธิน กับ เมกา)
+ เทอร์โบ บัคเก็ต 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+แก้วน้ำ ลายหนังภาพยนตร์เรื่อง Fast & Furious 10 พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery)
+ เทอร์โบ บัคเก็ต 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+แก้วน้ำ ลายหนังภาพยนตร์เรื่อง Fast & Furious 10 พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย Event & Kiosk)
+ เทอร์โบ บัคเก็ต 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+แก้วน้ำ ลายหนังภาพยนตร์เรื่อง Fast & Furious 10 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมน้ำอัดลม)
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada)
 +เทอร์โบ บัคเก็ต 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม)

เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม
1.    รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์
2.    สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (สำหรับการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee/ Lazada และช่องทาง Delivery ไม่ร่วมรายการ)
3.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.    ระยะเวลาจัดรายการ เติมน้ำอัดลมฟรี วันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 66