HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN แลกรับบัตรเข้างาน Flex 104.5 AQUA FEST

  • 903
  • 12 พฤษภาคม 2023

สมาชิก M GEN แลกรับบัตรเข้างาน Flex 104.5 AQUA FEST

29 พฤษภาคม 66 – 10 มิถุนายน 66 

คะแนน M GEN 5 คะแนน แลกรับ บัตรเข้างาน Flex 104.5 AQUA FEST  จำนวน 40  รางวัลๆละ 1 ใบ

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกของรางวัลได้ 1 สิทธิ์ 
• ระยะเวลาเริ่มแลก 29 พฤษภาคม 66  เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป
• บัตรสำหรับเข้างานวันที่ 24  มิถุนายน 66  
• บัตรสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย
• รางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
• กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• ขอสงวนสิทธิ์บัตรเข้างาน สำหรับสมาชิกที่ทำการแลกรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถมอบหรือโอนรางวัลให้บุคคลอื่นได้เงื่อนไขการเข้างานเป็นไปตามทผู้จัดงานกำหนด 
• เงื่อนไขการแลกรางวัลเป็นไปตามที่ M GEN กำหนด
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า