HIGHLIGHT CONTENT

IMAX Special Gift ภาพยนตร์เรื่อง “Furiosa: A Mad Max Saga”

  • 485
  • 21 พฤษภาคม 2024


IMAX Special Gift ภาพยนตร์เรื่อง “Furiosa: A Mad Max Saga”

เงื่อนไขในการแลกรับ Pin Badge Set
1. สำหรับตั๋วหนัง IMAX รอบวันที่ 27 พฤษภาคม และ 28 พฤษภาคม 67 สาขาเอสพลานาด – แคราย และสาขาเวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น
2. ลูกค้าสามารถแลกรับ Pin Badge Set จำนวน 1 ชุดได้ โดยนำตั๋วชมภาพยนตร์ IMAX รอบดังกล่าว จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมหน้าจอคูปองในไลน์ @majorimax มาแลกรับ ณ วัน เวลา ดังกล่าว
3. ทุก 2 ที่นั่งจากตั๋วหนัง IMAX รอบดังกล่าว พร้อมคูปองในไลน์ @majorimax มีสิทธิ์แลกรับ
     • Pin Badge Set จำนวน 1 ชุด
4. แลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 67 ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของลูกค้าเท่านั้น
5. Pin Badge Set มีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์แลกรับกรณีหมด
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า