HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Furiosa” ระบบ ScreenX รับฟรี Poster + Postcard Set

  • 978
  • 22 พฤษภาคม 2024

โปรโมชั่น Poster + Postcard Set ของภาพยนตร์ “Furiosa” สำหรับระบบ ScreenX

เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
 •  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Furiosa” เฉพาะระบบ ScreenX รับ Poster + Postcard Set  วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 – 05 มิถุนายน 2567
 •  ลูกค้าสามารถนำตั๋วชมภาพยนตร์ “Furiosa” ช่วงวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 – 05 มิถุนายน 2567 ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนตั๋วชมภาพยนตร์ของท่าน
 •  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำตั๋วชมภาพยนตร์ระบบ ScreenX เท่านั้น มาแลกรับ ณ จุดจำหน่ายตั๋ว
 •  Poster + Postcard set มีจำนวนจำกัด 2,000 ชุดเท่านั้น
 •  สามารถแลกรับร่วมกับโปรโมชันของสะสม ScreenX อื่นๆได้
 •  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
Paragon
Icon Cineconic