HIGHLIGHT CONTENT

Felix Cat Bucket

  • 2,331
  • 18 พฤษภาคม 2023

Felix Cat Bucket
 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ เฟลิกซ์ เดอะ แคท บัคเก็ต ขนาด 64 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์น)
+ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง 
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย KIOSK รัชโยธิน กับ เมกา)
+ เฟลิกซ์ เดอะ แคท บัคเก็ต ขนาด 64 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery)
+ เฟลิกซ์ เดอะ แคท บัคเก็ต ขนาด 64 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์น)


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+ เฟลิกซ์ เดอะ แคท บัคเก็ต ขนาด 64 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดลมกระเป๋า ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง 


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada)
+เฟลิกซ์ เดอะ แคท บัคเก็ต ขนาด 64 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม)

เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม
1.    รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์
2.    สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (สำหรับการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee/ Lazada และช่องทาง Delivery ไม่ร่วมรายการ)
3.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.    ระยะเวลาจัดรายการ เติมน้ำอัดลมฟรี วันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 66