HIGHLIGHT CONTENT

Fast X Movie Set Supersize

  • 4,205
  • 10 พฤษภาคม 2023

กรณีมี 2 ราคา

ในชุดประกอบด้วย

ราคา 370 บาท เมื่อซื้อ ซูเปอร์ไซซ์ เซต พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 2 แก้ว

ในชุดประกอบด้วย

ราคา 270 บาท  ประกอบด้วย : ถังซูเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง

เงื่อนไขรีฟิลน้ำอัดลม

  1. รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์
  2. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น และภายในวันที่ซื้อ
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ระยะเวลาจัดรายการ วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.66