HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “FAST & FURIOUS X” เฉพาะระบบ IMAX แลกรับโปสเตอร์ IMAX ได้ฟรี

  • 1,612
  • 16 พฤษภาคม 2023

โปรโมชั่นสำหรับ IMAX Poster ของภาพยนตร์ “FAST & FURIOUS X”
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
·    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “FAST & FURIOUS X” เฉพาะระบบ IMAX ทุก 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับโปสเตอร์ IMAX ได้ฟรี 1 แผ่น
·    ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ IMAX “FAST & FURIOUS X” ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน
·    ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์ IMAX มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
·    เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 66 (วันที่ภาพยนตร์เข้าฉาย) ถึงจนกว่าของจะหมด 
·    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า