HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ “Bad Boys: Ride or Die” ระบบ 4DX รับ Exclusive Poster ฟรี !

  • 644
  • 04 มิ.ย. 2024

โปรโมชั่น Poster “Bad Boys” สำหรับระบบ 4DX
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Bad Boys” เฉพาะระบบ 4DX ช่วงวันที่ 05 มิถุนายน 2567 – 19 มิถุนายน 2567สามารถแลกรับ Poster ได้ฟรี ทุก 1 ที่นั่ง
• ลูกค้าสามารถนำตั๋วชมภาพยนตร์ “Bad boys” ช่วงวันที่ 05 มิถุนายน 2567 – 19 มิถุนายน 2567 ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนตั๋วชมภาพยนตร์ของท่าน
• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำตั๋วชมภาพยนตร์ระบบ 4DX เท่านั้น มาแลกรับ ณ จุดจำหน่ายตั๋ว ของมีจำนวนจำกัด 1,000 ชุดเท่านั้น
• สามารถแลกรับร่วมกับโปรโมชันของสะสม 4DX อื่นๆได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
Paragon
Icon Cineconic
Westgate
Promanade
Mega Cineplex