HIGHLIGHT CONTENT

Aquaman and The Lost Kingdom Tintub Set

  • 2,860
  • 16 ธ.ค. 2023

1.Aquaman and The Lost Kingdom Tintub Set 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์) 
+ถังเหล็กลายหนังภาพยนตร์เรื่อง “Aquaman and The Lost Kingdom” พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 230 ออนซ์ 1 ชิ้น  
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว  

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery) 
+ถ้งเหล็กลายหนังภาพยนตร์เรื่อง “Aquaman and The Lost Kingdom” 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น)  
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อคขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง   

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK) 
+ถ้งเหล็กลายหนังภาพยนตร์เรื่อง “Aquaman and The Lost Kingdom” 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น)  
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อคขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง   
+แก้วน้ำลายหนังภาพยนตร์เรื่อง “Aquaman and The Lost Kingdom”  1 แก้ว (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่ม) 
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง  

ในชุดประกอบด้วย (Delivery KIOSK Mini Shop สาขา สายไหม กับ QSNCC) 
+ถ้งเหล็กลายหนังภาพยนตร์เรื่อง “Aquaman and The Lost Kingdom” 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น)  
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อคขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง   
+แก้วน้ำลายหนังภาพยนตร์เรื่อง “Aquaman and The Lost Kingdom”  1 แก้ว (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่ม) 
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง  

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada) 
+ถ้งเหล็กลายหนังภาพยนตร์เรื่อง “Aquaman and The Lost Kingdom” 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม) 

 
2.Aquaman and The Lost Kingdom Topper Cup Set 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์) 
+แก้วน้ำ ท็อปเปอร์ อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญพร้อมน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (มี 2 แบบให้เลือกสะสม) 
+ป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง   

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery / จุด KIOSK รัชโยธิน และ เมกา) 
+แก้วน้ำ ท็อปเปอร์ อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญพร้อมน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (มี 2 แบบให้เลือกสะสม) 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK) 
+แก้วน้ำ ท็อปเปอร์ อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญ ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (มี 2 แบบให้เลือกสะสม) (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม) 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง  
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง  

ในชุดประกอบด้วย (Delivery KIOSK Mini Shop สาขา สายไหม กับ QSNCC) 
+แก้วน้ำ ท็อปเปอร์ อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญ ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (มี 2 แบบให้เลือกสะสม) (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม) 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง  
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง  

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada) 
+แก้วน้ำ ท็อปเปอร์ อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญ ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (มี 2 แบบให้เลือกสะสม) (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม) 
 

3.Aquman and The Lost Kingdom Bottle Cup Set
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์) 
+กระบอกน้ำ อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญ ขนาด 32 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม)  
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว  
+ป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง  

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery / จุด KIOSK รัชโยธิน และ เมกา) 
+กระบอกน้ำ อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญ ขนาด 32 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม)  
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว  
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK) 
+กระบอกน้ำ อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญ ขนาด 32 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม)  
+แก้วน้ำ ลายหนังภาพยนตร์เรื่อง อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญ ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม) 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง  

ในชุดประกอบด้วย (Delivery KIOSK Mini Shop สาขา สายไหม กับ QSNCC) 
+กระบอกน้ำ อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญ ขนาด 32 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม)  
+แก้วน้ำ ลายหนังภาพยนตร์เรื่อง อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญ ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (เฉพาะ Packaging เท่านั้น ไม่รวมน้ำอัดลม) 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง  

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada) 
+กระบอกน้ำ อควาแมนกับอาณาจักรสาบสูญ ขนาด 32 ออนซ์ 1 ชิ้น (มี 2 แบบให้เลือกสะสม) (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม) 
 
เงื่อนไขรับสิทธิ์ รับฟรี…น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว
1.เมื่อลูกค้าซื้อชุด Movie Set  ชุดใดก็ได้ 1 ชุด รับสิทธิ์ รับฟรี…น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว ทุกสาข 
2.ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ธ.ค. 66 – 31 ม.ค. 67 เท่านั้น  
 
เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม
1. รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับ(การซื้อผ่าน Delivery และ ซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada ไม่ร่วมรายการ) 
2. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (การซื้อผ่าน Delivery และ ซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada ไม่ร่วมรายการ) 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. ระยะเวลาจัดรายการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566