เลือกหนังที่คุณอยากดูอีกครั้ง ชวนเพื่อนมาโหวตให้กลับมาเปิดรอบฉาย

 • 1.เลือกหนัง/รอบฉาย
  วันที่ต้องการดู
 • 2.เลือกโรงภาพยนตร์
  ที่ต้องการดู
 • 3.กรอกข้อมูล
  ยืนยันการเลือกหนัง
 • 4.รับอีเมล์
  แจ้งเตือนการเปิดรอบฉาย

Movie on Demand โรงหนัง..ตามใจคุณ

ภาพยนตร์ที่คุณชอบ จะกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์อีกครั้ง ครั้งแรกกับประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่คุณเป็นคนเลือก ร่วมโหวตภาพยนตร์ ที่คุณชื่นชอบ เรื่องไหนได้คะแนนครบจำนวน เมเจอร์ฯ เปิดรอบฉายในโรงภาพยนตร์ให้ทันที ร่วมโหวตและดูรายละเอียดได้ทาง www.majorcineplex.com/movieondemand เปิดรอบฉาย ตามวัน เวลา และ สาขาที่คุณเลือก

รายละเอียด

รายละเอียด
 
► ทำการโหวตภาพยนตร์  รอบเวลา และสาขา  ที่ท่านต้องการรับชม กำหนดสิทธิ์ในการเลือก 1 ท่าน ต่อ 4 ภาพยนตร์/เดือน
► เมื่อทำการกดให้คะแนนภาพยตร์ ท่านสามารถติดตามผลการเปิดรอบฉายได้ผ่านทางหน้า Movie on Demand โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อภาพยนตร์รอบที่ท่านเลือกเปิดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ 
►สามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทาง facebook และ Twitter เพื่อชวนเพื่อนๆของคุณมาช่วยโหวตเพื่อให้ภาพยนตร์รอบนั้นได้เปิดรอบฉาย
► สามารถจองและซื้อบัตรชมภพยนตรได้ทาง www.majorcineplex.com , แอพพิเคชั่น Major movie plus และ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ตามสาขาที่ร่วมกิจกรรม
►ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
► การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
► สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง 02 515-5555 หรือ https://www.facebook.com/movieondemands/
► พิเศษสุด ภาพยนตร์ที่คุณอยากดูในโรงหนังอีกครั้ง เพียงรวมกลุ่มให้ได้ 40 ที่นั่งขึ้นไป เราเปิดรอบฉายให้ทันที ติดต่อ 02 -129 – 4635
► สนใจจัดเหมารอบชมภาพยนตร์ หรือจัดกิจกรรมต่างๆในโรงภาพยนตร์ ติดต่อฝ่ายขาย Corporate Sales - Group Booking Direct Line โทร 081-659-0677, 0-2511-5032 แฟกซ์ : 0-2930-3807,0-2511-5275
หากรอบที่ได้รับคะแนนโหวตเต็ม แต่การมาซึ่งคะแนนมาจากการโกงผล หรือ ไม่ว่าวิธีการที่ไม่ชอบใดๆก็ตาม หากทางเราตรวจพบ รอบนั้นจะไม่ได้รับการเปิดรอบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า