สำรวจจุดจอด "รถให้บริการสุขา" รอบบริเวณงานพระราชพิธี

 

12 จุดจอดรถให้บริการสุขา รอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 


ภาพจาก Facebook Page: ศูนย์อำนวยการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพฯ กระทรวงคมนาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อำนวยการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กระทรวงคมนาคม

Call Center 1356

Facebook Page: https://www.facebook.com/Rccmot/

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram