จุดจอดรถ 27 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงรถ Shuttle Bus 11 เส้นทาง เข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จุดจอดรถ 27 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงรถ Shuttle Bus 11 เส้นทาง

เข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
การอำนวยความสะดวกจุดจอดรถ 27 แห่งรอบกรุงเทพมหานคร และในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นใน
เพื่อเชื่อมโยงรถ Shuttle Bus 11 เส้นทาง เข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram