HIGHLIGHT CONTENT

โบนัสพิเศษ ฉลองปีแห่งมาร์เวล เฉพาะที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น!

  • 18,661
  • 14 ก.พ. 2018

YEAR OF MARVEL AT MAJOR CINEPLEX
โบนัสพิเศษฉลองปีแห่งมาร์เวล 
ลุ้นชิงรางวัลแพคเกจ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มูลค่า 70,000 บาท
ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่เดียวเท่านั้น!

โบนัสพิเศษฉลองปีแห่งมาร์เวล เฉพาะที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น!

พิเศษสุด สำหรับสมาชิก M GEN ทุกคลับที่ชมภาพยนตร์ MARVEL ครบทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War และ Ant-Man and the Wasp มีสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัลแพคเกจ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 1 รางวัล มูลค่า 70,000 บาท ของรางวัลประกอบด้วย บัตรเข้า HK Disneyland สำหรับ 2 ท่าน, ค่า Disney tour สำหรับ 2 ท่าน และที่พัก 1 ห้อง (สำหรับ 2 ท่าน) จำนวน 2 คืน ที่ Disney Explorer Lodge

วันสิ้นสุดแคมเปญ 30 กันยายน 2561

จับรางวัลผู้โชคดี และประกาศผลวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ทาง www.majorcineplex.com และทางเฟสบุค Major Group

เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ

• แพคเกจของรางวัลประกอบด้วย บัตรเข้า HK Disneyland สำหรับ 2 ท่าน + ค่า Disney tour สำหรับ 2 ท่าน + ที่พัก 1 ห้อง (สำหรับ 2 ท่าน) จำนวน 2 คืน ที่ Disney Explorer Lodge

• นอกเหนือจากที่ระบุ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบเอง

• แพ็คเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าเดินทางในประเทศ และค่าอาหารระหว่างอยู่ในประเทศฮ่องกง

• หลังจากได้รับรางวัล ผู้โชคดีจะเป็นผู้ดำเนินการจองวันที่เดินทางไปใช้สิทธิ์ และที่พักต่างๆ เองภายในวันที่ที่ระบุไว้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบดำเนินการจองใดๆ ให้แก่ผู้โชคดีทั้งสิ้น

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โชคดีใช้สิทธิ์ไม่ทันในวันหมดอายุที่ระบุไว้ในรางวัล

• ผู้ร่วมเดินทางทั้ง 2 คนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และเดินทางพร้อมกัน

• ผู้ที่ต้องการร่วมแคมเปญชิงรางวัลนี้จะต้องมีการต่ออายุบัตรสมาชิก M-GENERATION อย่างต่อเนื่อง หากสถานภาพความเป็นสมาชิก M-GENERATION หมดอายุ และไม่มีการต่ออายุ หรือขาดการต่ออายุไปเป็นบางช่วงสำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถเช็คข้อมูลในระบบ M-GENERATION เพื่อยืนยันสิทธิ์ตามกติกาของสมาชิกได้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านปฏิบัติไม่ครบตามกติกา และไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้โดยปริยาย

• ข้อมูลชื่อ-นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ทางบริษัทฯ จะใช้ติดต่อผู้โชคดี จะเป็นไปตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ M-GENERATION เท่านั้น

• หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปที่มีการจับรายชื่อสำรองไว้ โดยไม่มีการเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุในระบบของสมาชิก M-GENERATION และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานภาพความเป็นสมาชิก M-GENERATION ณ ปัจจุบันในวันรับรางวัล (หมายความว่าไม่ขาดการต่ออายุสมาชิก) เนื่องจากหากสถานภาพความเป็นสมาชิก M-GENERATION หมดอายุ และไม่มีการต่ออายุ ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถเช็คข้อมูลในระบบ M-GENERATION เพื่อยืนยันสิทธิ์ตามกติกาของสมาชิกได้

• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

• ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

• หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์

• การตัดสิน และดุลพินิจใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

การติดต่อรับรางวัล

• ผู้โชคดีต้องนำส่งหางบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริงทั้ง 4 เรื่อง หรือไฟล์ภาพในกรณีเป็น e-ticket หรือตั๋ว QR Code  ของภาพยนตร์เรื่อง Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity Wars และ Ant-Man and the Wasp  พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ที่บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1839, 1839/1-6 ชั้น M ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-511-5427-36 ต่อ 535 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  เวลา 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น 

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานภาพความเป็นสมาชิก M-GENERATION ณ ปัจจุบันในวันรับรางวัล (หมายความว่าไม่ขาดการต่ออายุสมาชิก) เนื่องจากหากสถานภาพความเป็นสมาชิก M-GENERATION หมดอายุ และไม่มีการต่ออายุ ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถเช็คข้อมูลในระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามกติกาของสมาชิกได้

• หากผู้โชคดีไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ และทางบริษัทฯจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไป