HIGHLIGHT CONTENT

ต้อนรับ 2 เดือน 2 สมาชิก M GEN ซื้อตั๋วหนังรับคะแนน 2 เท่า

  • 1,534
  • 28 ม.ค. 2022

ต้อนรับ 2 เดือน 2 สมาชิก M GEN ซื้อตั๋วหนังรับคะแนน 2 เท่า

สมาชิก M GEN  รับคะแนน 2 เท่า
เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ผ่าน Major App

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2565

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร GEN ทุกประเภท
  • รับคะแนน 2 เท่า สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์และชมภาพยนตร์ ผ่าน Major App ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25653  คะแนนพิเศษจะเข้าโดยอัตโนมัติ
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า