HIGHLIGHT CONTENT

ของมันต้องมี! We Bear Bare Supersize Set น่ารักสุดมากเวอร์!

  • 24,584
  • 07 ส.ค. 2019

We Bear Bare Supersize Set  ราคา 390 บาท (All Tier) ทุกสาขา

ในชุดประกอบด้วย

- กระบอกน้ำ สามหมีจอมป่วน พร้อมน้ำ อัดลม ขนาด 22 ออนซ์ จำนวน 3 ชิ้น 

- ถังลายสามหมีจอมป่วน พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ จำนวน 1 ถัง

ระยะเวลา : เริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด