HIGHLIGHT CONTENT

 ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Twister” ระบบ 4DX รับ Exclusive Poster ฟรี !

  • 422
  • 08 ก.ค. 2024

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์  “Twister” ระบบ 4DX รับ Exclusive Poster ฟรี !
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
 •  ซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ “Twister” เฉพาะระบบ 4DX ทุก 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับ 4DX Exclusive Poster ได้ฟรี จำนวน 1 แผ่น
 •  ลูกค้าสามารถนำตั๋วชมภาพยนตร์ 4DX “Twister” ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน
 •  ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์ 4DX มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
 •  เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 67 เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด
 •  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
พารากอน ซีนีเพล็กซ์
ไอคอน ซีเนคอนิค
เมกา ซีนีเพล็กซ์
พรอมานาด
เวสเกต ซีนีเพล็กซ์