HIGHLIGHT CONTENT

ลูกค้า True ID รับสิทธิ์ 1 ฟรี 1 ภาพยนตร์เรื่อง TESLA

 • 5,488
 • 25 ก.ย. 2020

 

ลูกค้า True ID รับสิทธิ์ 1 ฟรี 1 ภาพยนตร์เรื่อง TESLA

ค่าย M Pictures จัดทำโปรโมชั่นร่วมกับ True ให้ลูกค้ารับสิทธิ์ซื้อตั๋ว 1 ฟรี 1 ภาพยนตร์เรื่อง TESLA จาก Application True ID ในรูปแบบกดรับ QR Code แล้วไปสแกนรับสิทธิ์ที่ตู้ E-Ticket

 

ระยะเวลา: ตั้งแต่ 24 ก.ย. – 30 พ.ย. 63 หรือตลอดโปรแกรมฉาย จำนวน 20,000 สิทธิ์

เงื่อนไข: 

 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง เฉพาะภาพยนตร์เรื่อง TESLA ในวันและรอบเวลาเดียวกันเท่านั้น
 • สามารถนำ QR code ที่กดรับสิทธิ์จาก Application True ID มาซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ตู้ E-Ticket แล้วสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ 1 ฟรี 1 โดยชำระค่าตั๋วใบแรกราคาปกติ และรับสิทธิ์ฟรีตั๋วใบที่สอง
 • สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ และระบบปกติเท่านั้น ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งพิเศษและโรงภาพยนตร์ระบบพิเศษอื่นๆได้
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 24 ก.ย. – 30 พ.ย. 63 หรือตลอดโปรแกรมฉาย
 • สงวนสิทธิ์จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน และจำกัดจำนวน 20,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น โดย 1 สิทธิ์สามารถใช้ได้ 2 ที่นั่ง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ MOVIE DAY, STUDENT DAY หรืออื่น ๆ และไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์เรื่องอื่นได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการสำเร็จบริบูรณ์แล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกการทำรายการในทุกกรณี
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ให้บุคคลอื่น และไม่สามารถแลกเลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ กรณีตรวจสอบว่าเป็นรายการที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หรือเข้าข่ายลักษณะเป็นการทุจริตในทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า