HIGHLIGHT CONTENT

TROS ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ TROS ที่ 7-Eleven ครบ 99 บาทขึ้นไป

  • 7,479
  • 07 ส.ค. 2018

ซื้อผลิตภัณฑ์ TROS ที่ 7-Eleven ครบ 99 บาทขึ้นไป แลกตั๋วหนังฟรี 1 ที่นั่ง

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่  ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, อยุธยา ซิติ้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์

โควต้า : 2,600  สิทธิ์ (1 สิทธิ์ / 1 ที่นั่ง)

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น 
1. ต้องเป็นใบเสร็จ 7-Eleven ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ TROS มูลค่า 99 บาทขึ้นไป 
2. แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง โดยเมื่อทำการแลกสิทธิ์และต้องทำรายการจองรอบชมภาพยนตร์ในวันที่ทำการแลกสิทธิ์เท่านั้น
3. จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ (1 สิทธิ์ / 1 Code / 1 ที่นั่ง) 
*ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

ประเภทที่นั่ง : เฉพาะที่นั่งปกติ (ลูกค้าสามารถอัพเกรดที่นั่งเป็น Honeymoon Seat / Privilege chair ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม)

ประเภทระบบ : เฉพาะระบบปกติ 2D (ลูกค้าสามารถอัพเกรดเป็น ระบบ Digital 3D, Atmos ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม)