HIGHLIGHT CONTENT

TOYOTA Lexus ดูหนังฟรี 2 ที่นั่ง

  • 2,358
  • 12 เม.ย. 2021

สนุกไปกับภาพยนตร์เรื่องโปรดที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก LEXUS Elite Club รับบัตรชมภาพยนตร์ (ที่นั่งปกติ) จำนวน 2 ที่นั่ง ผ่านแอปพลิเคชัน

วิธีรับสิทธิ์
•    กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และนำ QR Code ที่ได้รับมาสแกนรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ตู้ E-Ticket (ปุ่ม Gift Voucher) ทันทีที่กดรับสิทธิ์ 
•    โดยสมาชิกต้องทำการกดรับสิทธิ์ 2 ครั้ง เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ (บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ /1 QR Code)
•    สามารถดูประวัติการกดรับ QR Code ได้อีกครั้ง ที่เมนู Privilege History โดยเข้าไปในหน้า Profile 

ระยะเวลา: 1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไข
•    สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ สามารถอัพเกรดที่นั่งเป็น Honeymoon seat และ Privilege chair เท่านั้น โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม)
•    สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะโรงภาพยนตร์ปกติ ระบบปกติ 2D สามารถอัพเกรดเป็นระบบ Digital 3D และ Atmos เท่านั้น โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม
•    สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีทุกสาขา 
•    สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์)
•    ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
•    เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ เป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กำหนด
•    บริษัทไม่อนุญาตให้รับสิทธิ์โดยใช้รูปภาพรหัส
•    สิทธิ์ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือบัตรกำนัลได้
•    สิทธิพิเศษประเภท Lifestyle Privilege สำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าของรถยนต์เลกซัสไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส่งมอบรถ
•    สมาชิกที่เป็นเจ้าของรถยนต์เลกซัสไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส่งมอบรถสามารถรับสิทธิพิเศษประเภท Lifestyle Privilege ได้ 1 สิทธิ์ / เดือน
•    สถานะสมาชิก Lexus Elite Club มีอายุ 4 ปี นับจากวันส่งมอบรถ โดยหลังจากนั้นสมาชิกต้องทำการต่ออายุทุก ๆ 1 ปี หากต้องการรับสิทธิพิเศษประเภท Lifestyle Privilege
•    บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงได้ทุกเมื่อโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    รูปภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น
•    สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

สาขาที่ร่วมรายการ
•    โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขา

 

*โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้