HIGHLIGHT CONTENT

อลังการงานเทพ! กับเซ็ทน่าสะสม Thor: Ragnarok Movie Set

  • 21,420
  • 29 ก.ย. 2017

แฟนๆ มาร์เวลห้ามพลาด! Thor: Ragnarok Movie Set
จัดเต็มเซ็ท โดนใจนักสะสม จำหน่ายแล้ว ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นทุกสาขา

1. Thor Helmet Cup Set 
ราคาจำหน่าย 300, 320 และ 340 บาท ราคาแตกต่างกันตามสาขา
ในชุดประกอบด้วย
+ แก้วหมวกอัศวิน Thor พร้อมน้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว
+ Bucket พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง


2. Hulk Helmet Cup Set 
ราคาจำหน่าย 300, 320 และ 340 บาท ราคาแตกต่างกันตามสาขา
ในชุดประกอบด้วย
+ แก้วหมวกอัศวิน Hulk พร้อมน้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว
+ Bucket พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง

 

3. Hulk Fist Popcorn Set 
ราคาจำหน่าย 300, 320 และ 340 บาท ราคาแตกต่างกันตามสาขา
ในชุดประกอบด้วย 
+ หมัด Hulk พร้อมป็อปคอร์นขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง
+ พร้อมกับน้ำอัดลมจนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

 

4. Thor Helmet Popcorn Set 
ราคาจำหน่าย 300, 320 และ 340 บาท ราคาแตกต่างกันตามสาขา
ในชุดประกอบด้วย
+ ถัง Thor Helmet พร้อมป็อปคอร์นขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง
+ พร้อมกับน้ำอัดลมจนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

 

5. Hulk Hammer Cup Set 
ราคาจำหน่าย 300, 320 และ 340 บาท ราคาแตกต่างกันตามสาขา
*เริ่มจำหน่าย 27 กันยายน เป็นต้นไป ในชุดประกอบด้วย
+ แก้วทรงค้อน Hulk น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว
+ Bucket พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง

 

6. Thor Ragnarok Topper Movie Set 
ราคาจำหน่าย 250, 270 และ 290 บาท ราคาแตกต่างกันตามสาขา 
*เริ่มจำหน่าย 5 ตุลาคม เป็นต้นไป ในชุดประกอบด้วย
+ แก้วน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว
+ Topper Thor Ragnarok พร้อมฐาน 1 ชิ้น (มีให้เลือก 4 แบบ)
+ Bucket พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง