HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “The Marvels” เฉพาะระบบ SCREEN-X รับโปสเตอร์ฟรี

  • 1,110
  • 02 พ.ย. 2023

โปรโมชั่นสำหรับ SCREEN-X Poster ของภาพยนตร์ “The Marvels”

เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “The Marvels” เฉพาะระบบ SCREEN-X ทุก 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับโปสเตอร์ SCREEN-X ได้ฟรี 1 แผ่น
• ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ SCREEN-X “The Marvels” ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน
• ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์ SCREEN-X มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
• เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย 66 ถึงจนกว่าของจะหมด
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
Paragon
Icon Cineconic