HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ The Kid Who Would Be King ทุกที่นั่งรับคูปองส่วนลด 100 บาท เมนู King Set ร้าน IHOP

  • 1,999
  • 20 มี.ค. 2019

สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : วันที่ 21 มีนาคม 2562 – 15 เมษายน 2562

เงื่อนไขคูปอง

  • โปรดแสดงบัตรนี้เพื่อใช้เป้นส่วนลดราคาเมนู King Set 100 บาท (ประกอบด้วย King of Pancakes และ Merlin's Milkshake)
  • สามารถแลกรับได้ครั้งละ 1 ใบ / โต๊ะ / ใบเสร็จ, เฉพาะการรับประทานนที่ร้านเท่านั้น
  • บัตรนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2562 - 15 เมษายน 2562
  • บัตรนี้ไม่สามารถช้ร่วมกับบัตรอภินันทนการ, บัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บัตรนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน IHOP Restaurant ทุกสาขา
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น