HIGHLIGHT CONTENT

The Flash Tintub Movie Set & The Flash Topper Cup Set

  • 2,819
  • 14 มิ.ย. 2023

The Flash Tintub Movie Set 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ถังทินทับ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 230 ออนซ์ 1 ชิ้น 
+น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว  

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery / จุด KIOSK สาขา รัชโยธิน กับ เมกา)
+ถังทินทับ ขนาด 230 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging) 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว  

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+ถังทินทับ ขนาด 230 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging) 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+แก้วน้ำลายหนังเรื่อง “The Flash” 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging) 
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง   

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada)
+ถังทินทับ ลายหนังภาพยนตร์เรื่อง “The Flash” 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม)

 

The Flash Topper Cup Set 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+แก้วน้ำ เดอะ แฟลช ท็อปเปอร์ พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
+ป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery / จุด KIOSK รัชโยธิน กับ เมกา)
+แก้วน้ำ เดอะ แฟลช ท็อปเปอร์ พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Event&KIOSK)
+แก้วน้ำ เดอะ แฟลช ท็อปเปอร์  1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging) 
+ป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง  

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada)
+ แก้วน้ำ เดอะ แฟลช ท็อปเปอร์  1 ชิ้น  (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม)

เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม
1.    รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์
2.    สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (สำหรับการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee/ Lazada และช่องทาง Delivery ไม่ร่วมรายการ)
3.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.    ระยะเวลาจัดรายการ เติมน้ำอัดลมฟรี วันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 66