HIGHLIGHT CONTENT

อิ่มจุใจกับป็อปคอร์น Supersize กับ Scream 6 

  • 2,989
  • 02 มี.ค. 2023

อิ่มจุใจกับป็อปคอร์น Supersize กับ Scream 6 
ในชุดประกอบด้วย
ราคา 370 บาท (สำหรับช่องทางการจำหน่าย ณ โรงภาพยนตร์ / Delivery)
ถังซูเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 2 แก้ว
ในชุดประกอบด้วย
ราคา 270 บาท (สำหรับช่องทางการจำหน่าย ณ โรงภาพยนตร์ เท่านั้น)
ประกอบด้วย : ถังซูเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง


เงื่อนไขรีฟิลน้ำอัดลม
1.    รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์
2.    สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น และภายในวันที่ซื้อ
3.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.    ระยะเวลาจัดรายการ วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.66