HIGHLIGHT CONTENT

Spider-Ma No Way Home 99 บาท

  • 2,158
  • 30 ม.ค. 2022
Spider-Ma No Way Home 99 บาท
รายละเอียด ดังนี้
 
โปรโมชั่นชม ภ.“Spider-Man: No Way Home” ราคา 99 บาท วันที่ 1-9 ก.พ. 65 เท่านั้น
เงื่อนไข
-          ราคา 99 บาท ใช้ได้ทั้งที่นั่งแบบ Normal และ Honeymoon สำหรับโรงภาพยนตร์
-          ยกเว้น โซฟา ที่นั่งละ 250 บาท (500 บาท/คู่)
-          สามารถใช้สิทธิ์ 1-9 ก.พ. 65 เท่านั้น (หลังจากนั้น หากยังมีรอบฉายให้ใช้ราคาปกติ)
-          สามารถใช้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น พารากอน, ควอเทียร์, ไอคอน ไม่ร่วมรายการ
-          โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อผ่านได้ทุกช่องทาง ในสาขาที่มีรอบฉาย
-          โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ Movie Day, Student Day หรืออื่นๆ และไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์เรื่องอื่นได้
-          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า