HIGHLIGHT CONTENT

Special Bottle Cup Set​

  • 6,417
  • 11 ธ.ค. 2020

 

Special Bottle Cup Set​


1.Tom&Jerry Bottle Cup Set​

ในชุดประกอบด้วย​

- กระบอกน้ำ ทอม , เจอร์รี่ หรือ สไปร์ พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 อัน (มีให้เลือก 3 แบบ)​
- ป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง​


2.Justice League Bottle Cup Set ​
ในชุดประกอบด้วย​

- กระบอกน้ำ Wonder Woman , Batman หรือ Spiderman พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 อัน (มีให้เลือก 3 แบบ)​
- ป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง​


3.SpongeBob Bottle Cup Set​

ในชุดประกอบด้วย​

- กระบอกน้ำ สพันธ์บ็อบ, พายแอปเปิ้ล หรือ แพทริก พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 อัน (มีให้เลือก 3 แบบ)​

- ป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง​


4.Kakao Friend Bottle Cup Set ​
ในชุดประกอบด้วย​

- กระบอกน้ำ ไรอัน, เอพีช หรือ ทูป พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 อัน (มีให้เลือก 3 แบบ)​
- ป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง​


5. Tokidoki Bottle Cup Set (*เริ่มจำหน่ายวันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป กว่าสินค้าจะหมด)​

ในชุดประกอบด้วย​

- กระบอกน้ำ Donutella หรือ Stellina พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 อัน (มีให้เลือก 2 แบบ)​
- ป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง​

(สำหรับการจำหน่ายในช่องทาง Delivery ชุดที่ 1 – 4 จะมีการแยกน้ำใส่แก้ว 22 ออนซ์ , ชุดที่ 5 แยกน้ำใส่แก้ว 32 ออนซ์ เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง)​

รับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมฟรี 1 ครั้ง

เงื่อนไข : รับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมฟรี 1 ครั้ง ตามจำนวนแก้วในใบเสร็จ • ลูกค้านำใบเสร็จมาแลกรับสิทธิ์ โดยแสดงให้พนักงานตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน • สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้นๆ และภายในวันที่ซื้อเท่านั้น (การซื้อผ่านเดลิเวอรี่ไม่ร่วมรายการ)