HIGHLIGHT CONTENT

Shazam! Fury of the Gods ตั๋วระบบปกติ 2 ที่นั่ง แลกรับโปสเตอร์ 1 แผ่น

  • 1,750
  • 17 มี.ค. 2023

Shazam! Fury of the Gods ตั๋วระบบปกติ 2 ที่นั่ง แลกรับโปสเตอร์ 1 แผ่น
โปรโมชั่นสำหรับภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” (เฉพาะระบบปกติเท่านั้น)


เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
·    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” ทุก 2 ที่นั่ง (เฉพาะระบบปกติ) สามารถแลกรับโปสเตอร์ใหญ่ได้ฟรี 1 แผ่น
·    ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” (เฉพาะระบบปกติ) ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน (ไม่รับข้ามสาขา)
·    ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
·    เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 66 ถึงจนกว่าของจะหมด 
·    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า