HIGHLIGHT CONTENT

Shazam! Fury of the Gods 4DX

  • 1,229
  • 17 มี.ค. 2023


Shazam! Fury of the Gods (4DX)
โปรโมชั่นสำหรับภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” (เฉพาะระบบ 4DX เท่านั้น)


เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
·    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” ทุก 1 ที่นั่ง แลกรับ 4DX Poster 1 แผ่น (เฉพาะระบบ 4DX เท่านั้น)
·    ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” (เฉพาะระบบ 4DX) ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน (ไม่รับข้ามสาขา)
·    ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
·    เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 66 ถึงจนกว่าของจะหมด
·    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
Paragon Cineplex
Icon Cineconic
Westgate Cineplex
Mega Cineplex
Ratchayothin
Promanade Cineplex
Major Cineplex Central Festival Chaingmai
Hatyai Cineplex